Клинкерни тухлли павета и облицовъчни плочки

За състава на тухлите в допълнение към основната сурова глината, се използват камък, пясък и
дървени стърготини.
След раздробяването на глината, дозиране на съставките, глината се издърпва през сито в
резултат на това се постига интензивна хомогенизация до най-малките части от масовите
частици. След това глината попада в едновален миксер. Едновалковият смесител се използва
за автоматично контролирано смесване с вода.
В завода в Emmerich се използват три различни техники за пресоване, всяка от които се
основава на стари практики. Ето защо терминът „DerHandgeformte vom Niederrhein“ се е
запазил и прилага до днес там.
Процесът по сушене се извършва чрез подаване на топлина, при което течноста се превръщав
парно състояние и по този начин се отделя от твърдото вещество.
Процесът на изпичане като краен керамично-технологичен процес:
Процесът на изпичане необратимо комбинира фините сурови частици в твърдо тяло чрез
силикация и води до непропускливост на вода в крайния продукт, известна устойчивост на
химични влияния и необходимата устойчивост на налягане на отделните формати, както и на
цвета.
Горелки вкарват от три страни природен газ и запалват тунелната пещ на интервали, колички с
оформените тухли се нагряват непрекъснато и се запалват при около 1100 ° . Целият процес на
изпичане отнема около 2-3 дни.