Модул за озеленяване на покриви ECOSEDUM Pack е вероятно най-простият начин за озеленяване на покриви! Представлява модулна система, като всеки модул е с размери, 400 х 600 х 65мм и е произведен изцяло от рециклирана пластмаса. Още при доставката отделните модули са над 80% предварително озеленени със здрави растения седум, така че успехът на озеленяването да се вижда веднага след монтажа. Корекции в модулите могат да се правят лесно с ъглошлайф. По този начин покривите могат да бъдат озеленени за кратко време и без много усилия. ECOSEDUM PACK има интегрирана система за задържане на дъжд. Дъждовната вода може да издържи само до технически определено ниво. Освен това, когато отделението, което съхранява вода, е пълно, всякакви допълнителни валежи се отвеждат през вградените дренажни отвори. ECOSEDUM PACK в момента се предлага в две версии, класическа (задържане на вода: 36 литра на квадратен метър) и лека (задържане на вода: 25 литра на квадратен метър).

Конструкцията на сградата, върху която е положен ECOSEDUM PACK, трябва да бъде трайно проектирана за допълнително натоварване според максималното задържане на вода. Ако имате съмнения, моля, свържете се с архитект или строителен инженер за структурно преизчисляване на вашата носеща конструкция. Максималният наклон на покривната повърхност не трябва да надвишава 35%. При по-големи наклони е необходим анализ за всеки отделен случай. Достъпът до покрива трябва да бъде осигурен за годишна поддръжка.

Зелените покриви трябва да се проверяват веднъж годишно. В допълнение към проверката и почистването на дренажите, това включва и проверка и отстраняване на чужди растения. Семената на липа, клен и бреза летят на дълги разстояния и обичат да се разнасят по зелените покриви. Дренажът на ECOSEDUM PACK не предлага на растежа на дървото достатъчно място за солиден корен, така че растежът обикновено се ограничава.

Ползите от зелените покриви се изразяват в това, че предлагат на природата нови пространства в нашите предимно сиви градове и имат важен принос за по-добър климат и непокътната околна среда. Зеленият покрив не само подобрява визуално вашия имот! По-скоро зеленият покрив предлага множество екологични и икономически предимства. ECOSEDUM PACK съчетава тези предимства и предоставя най-простият и лесен монтаж. Идеалното решение за малки и средни покривни площи (плоски покриви и скатни покриви), където например няма достатъчно време за засяване на семена и проверка на растежа на растенията.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  • Материал: РЕ рециклирана пластмаса
  • Размер: 400x600x65mm
  • Макс. наклон на покрива: 35%
  • Коефициент на изтичане: 0,4 [-]
  • Покривна площ: 1,2 m2 на слой (5 броя)/  14,4 – 16,8 m2 на палет (60 – 70 броя)