Техническа спецификация

  • Материал: Рециклирана пластмаса LD-PE, recycled
  • Размери на едно парче: 33 x 33 x 5 cm
  • Размери на m²: 12.99 x 12.99 x 1.97 „
  • Дебелина на стената: up to 5 mm
  • Тегло на едно парче: 0.78 kg
  • Тегло на m²: 7,02kg
  • Покривно пространство от 1 пале: 57.33 m2
  • Съвместимост с околната среда: в съответствие с OECD 202:2004
  • Устойчив на UV лъчи и атмосферни влияния: в съответстивие с DIN EN ISO 4892-2 и DIN EN 60068-2-5