ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  • Материал: Рециклирана пластмаса (LD-PE, recycled)
  • Размери на едно парче: 33 x 33 x 3 cm
  • Размери на m²:  12.99 x 12.99 x 1.18 „
  • Дебелина на стената: up to 4.4 mm | 0.17 „
  • Тегло на едно парче: 0.59 kg
  • Тегло на m²: 5.31 kg
  • Покривно пространство от 1 пале: 94.66 m²
  • Съвместимост с околната среда: в съответствие с OECD 202:2004
  • Устойчив на UV лъчи и атмосферни влияния: в съответстивие с DIN EN ISO 4892-2 и DIN EN 60068-2-5